PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

TẦM NHÌN

C&R phấn đấu trở thành công ty cung cấp vệ sinh công nghiệp úy tín và có vị thế tại thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung

SỨ MỆNH

C&R nguyện là OSIN của mọi nhà, mọi công trình để góp phần mang lại không gian sạch và đẹp vì chất lượng cuộc sống của khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

C&R lấy Uy Tín là vũ khí cạnh tranh - lấy Tâm làm nền tảng hoạt động - lấy Nhiệt Huyết làm động lực và lấy Kinh Nghiệm làm chất lượng

Ảnh kỷ niệm

Bài mới

"HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI MANG LẠI SỰ THOẢI MÁI CHO BẠN TRONG KHÔNG GIAN CỦA CHÍNH BẠN"

0904124126